En blogg om kursen där människan och dialogen får växa

Om FOLKIS-bloggen

Den här bloggen är till för att beskriva kursen som vi kallar FOLKIS-på distans, Furubodas Orienteringskurs för LIvsmening i ett Komplext Samhälle. Det är en unik kurs där vi söker att skapa ett sammanhang där människor, och dialogen oss emellan får växa.

Vi tror verkligen på det koncept vi arbetar fram, och vi känner att vi skapar en kurs vi själva hade behövt i olika skeden i livet. Vi är nästan lite förundrade över att kursen inte redan finns eftersom det känns som att behovet borde vara stort och folkhögskolan är en så bra plats för just denna typ av tankar.

Det kommer att komma fler inlägg här efterhand som presenterar oss som kommer att vara engagerade i kursen, och en del olika perspektiv på formerna och innehållet som vi har tänkt ska prägla kursen.