En blogg om kursen där människan och dialogen får växa

Om Micke

Hej! Mitt namn är Micke Dahl och jag har en stor passion för utveckling och lärande vilket jag har haft förmånen att jobba med de senaste 20 åren som bland annat, processledare, lärare, coach, mentor och föreläsare. 

Jag har bland anat designat, utformat och drivit kurser med fokus på personlighetsutveckling, motivation, meningsskapande och att hitta riktning i livet. 

Navigatorkursen som jag drivit under många år tillsammans med kollegor har fått extremt bra utvärderingar när det gäller, innehåll, relevans och vad det fått betyda för hundratals människors utveckling och engagemang. 

Jag har en brokig akademisk bakgrund med studier inom bland annat, Kultur och medier, teologi, psykologi, medvetande forskning och pedagogik. 

Jag växte upp i Asien och har rest mycket i mitt liv vilket format mig som person. Jag har även periodvis drivit kurser och ledarutbildningar utomlands för bl.a. lärare och socionomer i Kina, Filippinerna och Afghanistan. 

Min ambition är att varken vara generalist eller specialist utan snarare försöka se och navigera komplexitet både när det gäller att förstå människan och världen. 

Jag har ett brett intressefällt som spänner över bland annat; filosofi, psykologi, sociologi, neurologi, kognitionsvetenskap, pedagogik, dialog, kreativitet, musik, mm mm 

Jag tror att mitt främsta bidrag till kursen är att skapa förutsättningar för ett gemensamt utforskande där livet förhoppningsvis blir mer intressant, fördjupas, skapar mening och ger mersmak för lärande och utveckling.