En blogg om kursen där människan och dialogen får växa

Varför FOLKIS just på distans?

Corona drabbade samhället och vi blir oss kanske aldrig lika igen. Många saker vill vi glömma snabbt. Andra kanske vi upptäckt och vill hålla kvar. Distansundervisning var det många som fick nog av. Och i en del kurser jag haft var det väldigt utmanande, men i andra kan vi faktiskt säga att det kan till och med ha blivit bättre.

Vi har haft en kurs som vi kallat Navigator och som varit anpassad för personer som stått utanför arbetsmarknaden ett tag. De kanske varit utbrända, eller bara blivit av med jobbet och haft svårt att hitta något annat. Den har haft ett fantastiskt utfall när vi varit på plats, och många har fått livsförändrande erfarenheter. När vi nu gick över till distansundervisning på grund av Corona var vi lite oroliga särskilt för den kursen eftersom den stora behållningen var den intima känslan och att deltagarna kunde dela sina erfarenheter. Men de tre omgångar vi gjort på distans har varit helt fantastiska.

Vi kan säga att personer som inte orkat eller kunnat gå kursen på plats har fått chansen när den blev digital. Det har gått att skapa en väldigt bra stämning, och med en del kreativa lösningar har vi kunnat ha väldigt levande pedagogiska processer också.

Jag kan inte komma ifrån att det är något som saknas i den digitala kontakten. Det finns något av det mänskliga som blir annorlunda när den är förmedlad genom en skärm. Men när dessa saker försvinner har det också funnits en del saker som växt. Det spontana småpratet i egna konstellationer är lite svårare, men det finns också en aspekt av att det verkar bli enklare att hålla sig till ämnet, och att vi kan komma djupare i samtalet på något sätt.

Samtalet är inte lika spontant, utan pedagogen för ordet lite tydligare, i det digitala sammanhanget, vilket gör att samtalsutrymmet kan bli mer rättvist fördelat. En annan aspekt är att jag upplever en annan form av jämställdhet i det digitala klassrummet. Vi människor har så lätt att bedöma status och ge företräde till vissa typer, men i det digitala klassrummet sorteras det bort när vi inte ser varandra på samma sätt.

Därför tänker jag att det finns goda förutsättningar att göra något riktigt bra av FOLKIS på distans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *