En blogg om kursen där människan och dialogen får växa

Varför ska man läsa Humaniora egentligen?

Vad är humaniora egentligen? Traditionellt brukar man med Humaniora mena en samling ämnen och studier som har med människan och vår kultur att göra, som filosofi, språk osv. Vilka ämnen man menar kan variera lite.

När jag tänker på humaniora tänker jag nog att det är en tradition av lärande och bildning. Jag tänker att det är ett av våra arv från tidigare generationer som gått före både rent tidsmässigt, men kanske främst tankemässigt. Jag har en känsla av att att tänkandet från personer som gått före oss lämnat spår som vi plockat upp väldigt omedvetet genom vår uppväxt och som vi i vuxenlivet kan välja att utforska och medvetandegöra varifrån de kommer.

Jag har upplevt att det händer något med mig när jag får upptäcka att jag inte är ensam om mina tankar, att de inte bara uppstått ur ett vakuum i min egen tankevärld, utan att de kommer ur min historia och mitt arv av tankar jag plockat upp utan att veta om det. När jag hittar ett sammanhang för de tankarna hittar jag också mig själv lite grann.

Min dröm för kursen vi nu lägger upp är att ge ett sammanhang för det tänkandet, att vi får hjälpas åt att förstå våra egna tankar och traditioner, och på så sätt hitta oss själva… och jag tänker att det kan vara givande på väldigt många plan för våra tänkta deltagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *