En blogg om kursen där människan och dialogen får växa

Sök inte till högskolan, sök till oss

När jag rört mig i flera sammanhang har jag kommit in på att försöka beskriva den här kursen vi nu ska skapa. Det är lite svårt eftersom det är så många tankar som ligger bakom… och att jag direkt blir väldigt engagerad. Det är ju skälet till att denna blogg kom till också, för att kunna sätta ord på alla olika tankar.

Men i vartenda fall har mitt intresse smittats av sig på personen jag pratat med, och vi har delat en förundran över att denna kurs borde ha funnits länge redan.

Jag tror att många verkligen vill hitta ett sammanhang för att tänka tillsammans med andra, att utforska vår värld och vår tradition.

En del drivs att söka olika kurser på universitetet för att möta den längtan. Man kanske söker till filosofi, psykologi, historia, idéhistoria eller sociologi beroende åt vilket håll intresset lutar främst, men jag tror många antingen tvingas omförhandla sitt intresse eller går besvikna därifrån.

Högskolan finns för att utveckla ämnen och yrken inte människor. Den finns för att förse samhället med dess viktiga funktioner. Och den finns för att utveckla ämnen. Många tänker nog att du också utvecklas om du får ett yrke eller om du lär dig ett ämne – men din utveckling är en biprodukt.

Om du söker en kurs på högskolan kommer du att gå igenom en utbildning som syftar att ge dig en kunskap, sedan bedöma om du tagit till dig den och ge dig en titel därefter. Vad du tänker och tycker är annars rätt så ointressant. Jag har mött flera som blivit sårade för livet av ett sådant försök, som bara känner sig dumma efter att försökt teoretisk filosofi i två veckor… trots att de verkligen har en fantastisk intelligens.

Så kommer det inte vara i vår kurs. Där kommer tänkandet vara i centrum. Vi utgår från våra egna erfarenheter, frågor och engagemang. Därifrån kommer vi att göra en bildningsresa i bemärkelsen att vi kommer att utsätta oss för en mängd olika perspektiv och teorier, och se vad som händer med oss i det mötet. Kunskapen och fakta är absolut viktig, men sammanhanget i vilket vi kan formulera det är lika viktigt.

Vi kommer hjälpa varandra att formulera vad vi egentligen tänker och tycker, och jag tror att det kan ge en fantastisk utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *